Všeobecné podmienky používania

mobilnej aplikácie, ochrana osobných údajov a podmienky udelenia nevýhradnej Licenčnej zmluvy podľa § 65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

Článok II. – Vznik používateľského konta/registrácia

Článok III. – Práva a podmienky zmluvných strán

Článok IV. - Zodpovednosť za škodu 

Článok V. - Ochrana osobných údajov

 

 

 

 

Článok VI. - Záverečné ustanovenia* Apple Inc. ani Google LLC nie sú sponzormi žiadneho stávkovania alebo súťaží, ktoré sa môžú vyskytovať v aplikácii Tipos extraliga
Tipos Wolt Škoda Auto